gerretson1 gerretson2
Gerretsonplein

In het voorjaar 2014 werd de opdracht Gerretsonplein door Mels Dees en Mariëlle van den Bergh opgeleverd. Opdrachtgever was Wendy Hesse van Woonbedrijf met Frits Achten van Projectbureau Centrum Kunsten Eindhoven als begeleider. Het ging om de aankleding van 3 hallen van nieuwbouw aan het Gerretsonplein in Eindhoven en we werden met name gevraagd textiel te gebruiken om het dempende geluidseffect en de uitstraling van het materiaal. In het voortraject waren workshops gepland met de toekomstige bewoners om (visuele) gegevens te genereren, die we konden gebruiken voor onze opdracht en om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Een bijzondere groep binnen de  bewoners zijn de autisten, die in een begeleid zelfstandig wonen project zitten.
Er vond workshop plaats, waarbij bewoners zich aan elkaar voorstelden door foto's of objecten te laten zien en een verhaal daarbij te vertellen. Er werd ook met een blinddoek op gekleid en vormen uit de natuur werden uit wol gevilt. Een andere workshop was met enkele autisten, die gebreidde wolken of knuffels bewerkten. Door veel bewoners als hoogtepunt ervaren, was het bezoek aan het Textielmuseum in Tilburg. De ontwerpen voor flat 1 waren al uitgeweven en te zien in het LAB, afdeling Weven en een ander ontwerp stond op een weefmachine. Verder konden de bewoners de afdeling Printen zien, waar het draaiend object werd geprint en de afdeling Breien, waar de wolken waren gebreid.
Tijdens de opening van de kunstwerken gaven veel bewoners te kennen dat ze zich veel meer thuis voelden in hun nieuwe omgeving mede dankzij zo'n mooie entree en dat het proces voor het ontstaan van de kunstwerken veel had bijgedragen aan het kennismakingsproces met de andere bewoners en de woningcoöperatie.