avalanche1 avalanche1 avalanche1

Avalanche

De kunsthistoricus Netty van de Kamp schreef in Het Beeldsupplement 29 ( blad Beelden, 2005):
".... In het Eindhovense ateliercomplex "Patagonia" maakt zij haar illusionistische beelden. Objecten waarin Van den Bergh de wereld transformeert in háár wereld en waarin onverenigbaarheden niet bestaan. Haar vrijheid als beeldhouwer uit zich in het gebruik van verschillende materialen, waaronder papier, hout, pitriet, glas en metaal, in combinatie met diverse media en technieken, zoals video, licht en geluid. In de beelden, objecten en installaties geeft zij zo op een poëtische manier vorm aan haar bespiegelingen over natuur, tijd en vergankelijkheid. Mariëlle van den Bergh wordt met name geïnspireerd door natuurfenomenen, waaronder de allesoverheersende en soms ook angstaanjagende kracht van vloedgolven, oceaanbrandingen en aardverschuivingen. Daartegenover staat de mens als kwetsbare en vergankelijke persoon."In Avalanche (2002) wordt de haast visionaire beleving van de natuur vertaald in een vloedgolf van papier. Deze imposante installatie, geconstrueerd uit rijstpapier, bamboe en pitriet, werd voor het eerst opgebouwd in de Bergkerk in Deventer, in de vorm van een halve cirkel, dramatisch leunend tegen de middeleeuwse kerkwanden. Twee jaar later in Magdeburg (D) werd een unieke locatie gevonden waar het mogelijk was de installatie in een majestueuze cirkel met een doorsnede van 6 meter op te trekken. Avalanche bereikte haar voltooiing!