korperseele1

Groetjes uit mijn Hoofd

is een werk, waarbij een menselijk brein is weergegeven. Eenmaal als een metalen silhouet, waaraan een perkament huid hangt. En eenmaal op de huid, waarop een ets is afgedrukt met de kronkelende hersenkwabben, compleet met Latijnse benamingen. Her en der steken door het perkament naalden, waaraan kleine, in zuur gebeten plaatjes hangen. Het zijn plaatjes van organen en handen, voeten en ze geven de verbindingswegen van ons lichaam aan. Beschadiging van een minieme locatie in de hersenen kan een desastreuze uitwerking op het menselijk handelen en functioneren hebben.
De ets werd onder begeleiding van Bernard van de Wielen afgedrukt tijdens de Groot Grafiek Workshop in Grafisch Atelier Daglicht in 1995. Aansluitend waren de resultaten van deze workshop te zien in De Fabriek.