spacespirit1

Space & Spirit

Space & Spirit omvat een uitgebreid onderzoek naar het karakter van marginale ruimtes - restruimtes die vaak zelfs nauwelijks als zodanig ervaren worden. Voor een aantal van de gekozen ruimtes heb ik complementaire vormen van papier gemaakt. Ze zijn ontstaan in reactie op de specifieke aard van de ruimte, en gemaakt van rijstpapier dat met lijm is doordrenkt en daardoor halftransparant is geworden. Als bewapening heb ik pitriet gebruikt.
Iedere papiervorm is van binnenuit verlicht en uit elke vorm klinkt zo nu en dan het geluid van adem, afkomstig van een persoon die een relatie heeft met de betreffende plek. De relatie tussen de mens en de ruimte is echter niet direct grijpbaar; het werk gaat niet over een persoon of een ruimte. Het is echter zo dat een specifieke mens door die ene ruimte te gebruiken, er aan te denken of er bang voor te zijn, iets toevoegt aan die ruimte - en andersom.

Van het project verscheen een Nederlandse en Engels talige catalogus.
Fotografie: Francois Eyck.
Vertaling: Mels Dees.
Space & Spirit was in 2002 te zien op de Holland Papier Biënnale in Museum Rijswijk, in de Germinahof in Sterksel en in 2003 in het bijzondere museum Santa Maria della Scala, een middeleeuws pelgrimsoord in Sienna, Italië.