outsider1 outsider4a outsider6a
Underdog

Underdog is het project, dat ik tijdens mijn tweede residency in sundaymorning@ekwc.nl, het EKWC, Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch heb uitgevoerd (2010-2011).
De inspiratie hiervoor kwam voort uit een andere werkperiode, de Makanne residency in Radjasthan, Noord-India. De vele verkommerende zwerfhonden bleken op mijn netvlies gebrand te staan en ik maakte ze tot centrum van mijn focus. Ik leerde de anatomie van honden te bekijken en te zoeken in klei. Ik heb honden geboetseerd in wit- en roodbakkende klei en daarna geglazuurd met terra sigillata. Daarna heb ik frames van pitriet en bamboe gemaakt en in slib gedoopte lappen en gras tot een hond gedrapeerd.
Deze honden zijn geglazuurd met sulfaten.